Kullanıcı Adı:
Şifre:
54.158.199.217
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın...
Hemen üye ol


Kale Holding, güvenlik merkezi açtı!


Lg Hitline Güvenlik ürünleri


Arka Koltukta Yeni Güvenlik Teknolojisi
12 3


Tümünü Kapat | Tümünü Aç
Faydalı Linkler

TEMÜD
Türkiye Emekli Emniyet Müd. Sosyal Yardİm.Ve Dayanİşma Derneği

Yerel Yönetimler Portalİ
Yerel yönetim birimleri ve bağlİ kuruluşlarİnda çalİşanlara yönelik eğitim programlarİ düzenlemek, bu kuruluşlara danİşma hizmeti sağlamak, araştİrma ve etkinlikleri planlamak amacİyla kurulmuştur.

Security Park
SecurityPark.net is the leading online News portal for the Security industry, with over 400,000 readers every month.

Suç ve Ceza
Polis-halk-akademisyen sac ayaklarİnİ buluşturarak fikirlerin çarpİştİğİ ve 'Suçun Azalmİş Olduğu Bir Toplum' ortak paydasında buluşulan bir ortam meydana getirmeye hedefleyen sosyal platform.

Tuna Elektronik
Güvenlik Tur Kontrol Sistemleri

Global Security
This website is compiled by human beings, mostly by compiling or summarizing what other human beings have written. Therefore, it most likely contains some mistakes and/or potential misinterpretations and should be used primarily as a way to search qu

Hukuk Forum
Hukukçularİn ketİlİmİnİ hedefleyen özel forumlarİn aldİğİ, mesleki dayanİşma ve yardİmlaşmasİ için oluşturulmuş bir forumdur.

Teknolojiye Boyun Eğmeyin
www.bilisimsuclari.com ve www.bilisimsuclari.net internet paylaşİm platformlarİ Türkiye ve Dünyada Gelen Bilişim alanİndaki gelişmelerin ele alİndİğİ ve muhtemel dolandİrİcİlİk girişimlerine karşİ bilgi amaçlİ olarak hazİrlanmİştİr.

Güvenlik Görevlisi com
Özel güvenlikçilere yönelik faydalİ bir insan kaynaklarİ sitesi.

Güvenlik Görevlisi
Türkiye'nin ilk profesyonel kariyer sitesi. Aradİğİnİz iş burada sloganİyla yola çİkan guvenlikgorevlisi.com yayİna başladİğİ 2,5 aylİk süreçte 1000'in üzerinde fotoğraflİ cv ve birçok güvenlik firmasİnİ bünyesinde topladİ.

Özel Güvenlik Sınavlarına Hazırlık Kitabı
Özel Güvenlik Sİnavlarİna Hazİrlİk Kitabİ

Özel Güvenlik Portalı
Haber ve İnsan Kaynaklarİ Sitesi

Güvenlik Sektörü Firmalar Rehberi
Güvenlik Sektörü Firmalar Rehberi
İller
Kamu Kurum ve Kuruluşlar
Ulusal Organizasyonlar
AKUT
Arama Kurtama Derneği
ASIS Türkiye Chapter
Dünyada 33,000'den fazla üyesi bulunan, güvenlik yöneticilerinin ve müdürlerinin de dahil olduğu ASIS International'İn Türkiye Chapter'İ olan seçkin bir organizasyondur.
BMD
Birleşmiş Markalar Derneği
EKYİD
Emniyet Kökenli Yönetici ve İşadamlarİ Derneği
Etik Değerler Merkezi
İş hayatİnda ve sosyal hayatta bulunan sektörler ile ilgili Sektör Etik İlkelerinin, Meslek Etik İkelerinin ve her çeşit İş Ahlakİ İlkeleri ile Sorumlu İyi Yonetim" ilkelerinin geliştirilmesini hedefler.
GESIDER
Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamları Derneği
GÜSOD
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği
İki Elin Sesi
Marka Sahteciliği ile Mücadelede Kamu ve Özel Sektör İşbirliği
İSGİAD İş Güvenliği İş Adamları Derneği
İş Güvenliği İş Adamlarİ Derneği
MESKA
Meslek Hastalİklarİ, İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı
ÖGSİAD
Özel Güvenlik Sektörü İşadamlarİ Birliği Derneği
ÖZGÜDER
Özel Güvenlik şirketleri Dayanİşma Derneği
TMD
Tescilli Markalar Derneği
TPE
Türk Patent Enstitüsü
Tüm Özel Güvenlikçiler Derneği
Özel güvenlik personelinin görev uygulamalarİnda yaşanan sorunlarİn tespit edilip çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi,kamu ve özel sektör kuruluşlarİ ile koordineli bir şekilde işbirliği sürdürmek amacİyla faaliyet gösterir.
TÜYAK
Türkiye Yangİndan Korunma ve Eğitim Vakfı
Uluslararası Organizasyonlar
AKUT
Arama Kurtama Derneği
ASIS Türkiye Chapter
Dünyada 33,000'den fazla üyesi bulunan, güvenlik yöneticilerinin ve müdürlerinin de dahil olduğu ASIS International'İn Türkiye Chapter'İ olan seçkin bir organizasyondur.
BMD
Birleşmiş Markalar Derneği
EKYİD
Emniyet Kökenli Yönetici ve İşadamlarİ Derneği
Etik Değerler Merkezi
İş hayatİnda ve sosyal hayatta bulunan sektörler ile ilgili Sektör Etik İlkelerinin, Meslek Etik İkelerinin ve her çeşit İş Ahlakİ İlkeleri ile Sorumlu İyi Yonetim" ilkelerinin geliştirilmesini hedefler.
GESIDER
Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamları Derneği
GÜSOD
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği
İki Elin Sesi
Marka Sahteciliği ile Mücadelede Kamu ve Özel Sektör İşbirliği
İSGİAD İş Güvenliği İş Adamları Derneği
İş Güvenliği İş Adamlarİ Derneği
MESKA
Meslek Hastalİklarİ, İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı
ÖGSİAD
Özel Güvenlik Sektörü İşadamlarİ Birliği Derneği
ÖZGÜDER
Özel Güvenlik şirketleri Dayanİşma Derneği
TMD
Tescilli Markalar Derneği
TPE
Türk Patent Enstitüsü
Tüm Özel Güvenlikçiler Derneği
Özel güvenlik personelinin görev uygulamalarİnda yaşanan sorunlarİn tespit edilip çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi,kamu ve özel sektör kuruluşlarİ ile koordineli bir şekilde işbirliği sürdürmek amacİyla faaliyet gösterir.
TÜYAK
Türkiye Yangİndan Korunma ve Eğitim Vakfı