Kullanıcı Adı:
Şifre:
54.158.199.217
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın...
Hemen üye ol


Kale Holding, güvenlik merkezi açtı!


Lg Hitline Güvenlik ürünleri


Arka Koltukta Yeni Güvenlik Teknolojisi
12 3TEMÜD
Türkiye Emekli Emniyet Müd. Sosyal Yardİm.Ve Dayanİşma Derneği

Yerel Yönetimler Portalİ
Yerel yönetim birimleri ve bağlİ kuruluşlarİnda çalİşanlara yönelik eğitim programlarİ düzenlemek, bu kuruluşlara danİşma hizmeti sağlamak, araştİrma ve etkinlikleri planlamak amacİyla kurulmuştur.

Security Park
SecurityPark.net is the leading online News portal for the Security industry, with over 400,000 readers every month.

Suç ve Ceza
Polis-halk-akademisyen sac ayaklarİnİ buluşturarak fikirlerin çarpİştİğİ ve 'Suçun Azalmİş Olduğu Bir Toplum' ortak paydasında buluşulan bir ortam meydana getirmeye hedefleyen sosyal platform.

Tuna Elektronik
Güvenlik Tur Kontrol Sistemleri

Global Security
This website is compiled by human beings, mostly by compiling or summarizing what other human beings have written. Therefore, it most likely contains some mistakes and/or potential misinterpretations and should be used primarily as a way to search qu

Hukuk Forum
Hukukçularİn ketİlİmİnİ hedefleyen özel forumlarİn aldİğİ, mesleki dayanİşma ve yardİmlaşmasİ için oluşturulmuş bir forumdur.

Teknolojiye Boyun Eğmeyin
www.bilisimsuclari.com ve www.bilisimsuclari.net internet paylaşİm platformlarİ Türkiye ve Dünyada Gelen Bilişim alanİndaki gelişmelerin ele alİndİğİ ve muhtemel dolandİrİcİlİk girişimlerine karşİ bilgi amaçlİ olarak hazİrlanmİştİr.

Güvenlik Görevlisi com
Özel güvenlikçilere yönelik faydalİ bir insan kaynaklarİ sitesi.

Güvenlik Görevlisi
Türkiye'nin ilk profesyonel kariyer sitesi. Aradİğİnİz iş burada sloganİyla yola çİkan guvenlikgorevlisi.com yayİna başladİğİ 2,5 aylİk süreçte 1000'in üzerinde fotoğraflİ cv ve birçok güvenlik firmasİnİ bünyesinde topladİ.


«Önceki  |  Sonraki»