Kullanıcı Adı:
Şifre:
54.158.199.217
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın...
Hemen üye ol


Kale Holding, güvenlik merkezi açtı!


Lg Hitline Güvenlik ürünleri


Arka Koltukta Yeni Güvenlik Teknolojisi
12 3TPE
Türk Patent Enstitüsü

BMD
Birleşmiş Markalar Derneği

ASIS Türkiye Chapter
Dünyada 33,000'den fazla üyesi bulunan, güvenlik yöneticilerinin ve müdürlerinin de dahil olduğu ASIS International'İn Türkiye Chapter'İ olan seçkin bir organizasyondur.

Tüm Özel Güvenlikçiler Derneği
Özel güvenlik personelinin görev uygulamalarİnda yaşanan sorunlarİn tespit edilip çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi,kamu ve özel sektör kuruluşlarİ ile koordineli bir şekilde işbirliği sürdürmek amacİyla faaliyet gösterir.

İki Elin Sesi
Marka Sahteciliği ile Mücadelede Kamu ve Özel Sektör İşbirliği

AKUT
Arama Kurtama Derneği

Etik Değerler Merkezi
İş hayatİnda ve sosyal hayatta bulunan sektörler ile ilgili Sektör Etik İlkelerinin, Meslek Etik İkelerinin ve her çeşit İş Ahlakİ İlkeleri ile Sorumlu İyi Yonetim" ilkelerinin geliştirilmesini hedefler.

MESKA
Meslek Hastalİklarİ, İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı

GÜSOD
Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği

TMD
Tescilli Markalar Derneği


«Önceki  |  Sonraki»