Kullanıcı Adı:
Şifre:
54.158.199.217
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın...
Hemen üye ol


Kale Holding, güvenlik merkezi açtı!


Lg Hitline Güvenlik ürünleri


Arka Koltukta Yeni Güvenlik Teknolojisi
12 3Alaettin Cangöz
alaettin.cangoz@esfor.com.tr
Güvenlik Önlemlerinde Etkinlik Ve Verimlilik Değerlendirmesi
2.4.2016 10:10:58  

Yönetimde etkinlik ve verimlilik kavramları sıklıkla birbirine karıştırılan, birbirinin yerine kullanılan kavramlardır.

   Verimlilik, en az çaba ve malzeme ile en çok ürün veya hizmet elde etmeye ilişkin bir kavramdır.

   Etkinlik, ise üretilen mal veya hizmetin zamanlaması, sağladığı yarar ve amaca/talebe uygunluğuna ilişkin bir kavramdır.

   Bir tekstil atölyesi çok iyi bir üretim süreci planlaması ile çalışarak yazlık tişört, gömlek, şort, pantolon mayo vesaire ürünleri rakiplerinden daha ucuza üretebilir, verimlilik açısından başarılıdır, birim ürün daha ucuza üretilmiştir.

Ama bu ürünler yazın başında piyasaya sürülebilmiş midir? Piyasa tarafından talep edilen ürünler midir? Hedeflenen müşteri kitlesi tarafından kabul görmüş müdür? Amaçlanan satış gerçekleştirilerek amaçlanan kâr elde edilmiş midir? Bu sorulara verilecek yanıtlar, bu üretimin ne kadar etkin olduğunu gösterir.

Çok kullanılan merdiven örneği ile açıklayacak olur isek, verimlilik merdiveni ne kadar hızlı çıktığını ölçer değerlendirir; etkinlik ise merdivenin doğru duvara dayayıp dayamadığını, merdivenin seni amaçlanan yere ulaştırıp ulaştırmadığını ölçüp değerlendiren bir kavramdır.

Güvenlik Yönetimi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesinde, değerlendirilmesinde şanssız olan yönetimlerdendir. Maliyetler belli olmakla birlikte sağlanan yarar net belli değildir. Anılan önlemlerle kaç olay önlenmiştir, kaç saldırgan caydırılmıştır, kaç ürünün çalınması önlenmiştir sorularına ölçülmüş, kesin rakamsal yanıtlar vermek olası değildir. Sadece geçen senelerde meydana gelen olaylarla yapılacak kıyaslamalarla bir takım çıkarımlar yapılabilir. Diğer etkenleri ortadan kaldıramayacağımız için güvenlik olaylarındaki bu azalma veya çoğalmanın güvelik önleminin varlığından veya yokluğundan kaynaklandığını göstermek son derece zordur.

Biraz daha somutlaştıracak olur isek; bir iş merkezi girişindeki güvenlik görevlisi iş yerine giren ve çıkan herkesin kaydını hiç bekleme oluşmadan ve hiç boş oturmadan eksiksiz tutuyor olabilir; kameralar doğru yerlere ayarlanıp giren çıkan herkesin kaydını tutuyor olabilir; alarm sistemi istem dışı her harekette uyarı veriyor olabilir ve güvenlik görevlileri gerekli müdahalede bulunuyor olabilir. Ekipman ve personel adedi yapılan işe tam uyumludur, ne bir eksiklik ne de aşırılık hissedilmemektedir. Verimlilik açısından (işin gereklerini en az emek ve malzeme ile yerine getirme) bu iş merkezinin güvenlik tasarım ve uygulaması geçerli notu almıştır.

Etkinlik açısından güvenlik yönetimini değerlendirmek biraz daha karmaşıktır. Burada suç önleme ve kriminoloji kavramlarından hareket eden bazı yöntemleri kullanabiliriz.

Önerilecek ilk yöntem, alınacak her güvenlik önleminin (personel, teknik, süreçsel) suç, kaza, sosyal veya doğal afet gibi belirli güvenlik olaylarında aşağıdaki amaçlardan en az birisine hizmet ettiğinden emin olmaktır:

1. Caydırma

2. Tespit etme

3. Önleme veya durdurma veya geciktirme

4. Müdahale etme

Alınan önlem bu amaçlardan herhangi birine hizmet etmiyorsa boşuna bir çaba veya masraftır. Bu aşamada risk yönetimi, yani güvenlik olaylarını tespit etme, olasılık ve etkilerini değerlendirme, olasılık ve etkileri azaltmaya yönelik önlemler tasarlama ve uygulama kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Öncelikle; önlemeye, tespit etmeye, durdurmaya veya geciktirmeye ve müdahale etmeye hazır olacağımız güvenlik olayları saptanmalıdır. Olası güvenlik senaryolarına girmeden sadece olay guruplarını başlıklar olarak verecek olursak aşağıdaki gibi gruplamalar yapılabilir:

1. Doğal afetler: Deprem, toprak kayması, su baskını, kötü hava koşulları

2. Kazalar: Kimyasal patlamalar, yangınlar, iş kazaları

3. Suçlar: Adi suçlar, organize suçlar, kurum içi suçlar, dış suçlar

4. Terörizm

5. Sosyal olaylar, savaş, ayaklanma, gösteriler vb.

Bu gruplamalar, yöntem açısından sayıca azaltılabilir veya çoğaltılabilir, önemli değildir. Önemli olan, başlıkların altındaki somut güvenlik olayının tam tanımlanmasının gerekliliğidir. Örneğin;

· Suç, adi suç, hırsızlık, ana ve alt başlıklarında; park yerinde otolarda bulunan değerli malzemelerin çalınması, olası güvenlik olayının saptanması

· Suç, terör, patlayıcı madde ana ve alt başlıklarında; yaya intihar bombacısının iş yerine resepsiyondan girmeye çalışması ve üzerindeki patlayıcıları patlatması, olası güvenlik olayı

· Toplumsal olay, izinsiz gösteri ve polisle topluca çatışma ana ve alt başlıklarında; XXX örgütünün gösteri yapması sırasında polisin göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etmesi neticesinde polisle taşlı sopalı çatışma meydana gelmesi, göz yaşartıcı gaz kullanılması, binaların kundaklanması gibi somut güvenlik olayları saptanmalıdır.

Sadece suç, hırsızlık demek veya terör, patlama şeklinde gurupları sıralamak yeterli değildir, somut olayı ve meydana geleceği alanı, zamanı ve verebileceği hasarı (anlık ve operasyonel devamlılık açısından) saptamak gerekir ki, aşağıdaki etkin olarak gerçekleştiren uygulamalar tasarlanıp uygulanabilsin:

1. Caydıran (kamera alarm personelinin bulunması sonucu yakalanma riski)

2. Tespit eden, (kamera, alarm ve personel)

3. Önleyen veya durduran veya geciktiren (kilit, duvar, çit, kırılmaya dirençli cam, personel)

4. Müdahale eden (destek ekipleri, polis, ilk yardım ekipleri, tahliye, olay yönetimi, kriz yönetimi, kurumsal devamlılık uygulamaları)

Bu bağlamda, 1980?lerden başlayarak Clarke ve Cornish tarafından geliştirilen ve beş temel amaca hizmet eden 25 önlem gurubunu hatırlamakta yarar vardır. [1]

I. Suçu veya güvenlik ihlalini gerçekleştirmek için gereken çabanın artırılması;

1. Hedefin güçlendirilmesi (kilit, elektronik kilit, dayanıklı paket)

2. Tesislere girişin kontrol edilmesi (kimlik kontrolü, çanta kontrolü)

3. Çıkış kontrolü (hırsızlık alarmı, çıkış belgesi, izni)

4. Hasım gurupların ayrılması (ayrı maç seyretme alanları, bayanlar için ayrı tuvalet)

5. Alet ve silahların kontrolü (ruhsatlandırma, satış adetlerini düşürme)

II. Yakalanma Riskinin Artırılması

6. Korumanın artırılması (devriyeler, mahallelinin harekete geçirilmesi)

7. Doğal gözlemin artırılması (ışıklandırma, görüşü engelleyen eşyanın temizlenmesi)

8. Bilinirliğin artırılması (taksi plakalarının görünür olması, okul üniformaları, kimlik takma zorunluluğu)

8. Tesis yöneticilerinin harekete geçirilmesi (otobüs şoförlerine, bar işletmecilerine sorumluluk verme)

10. Görevli gözleminin artırılması (kameralar, hırsız alarmı, güvenlik görevlisi)

III. Ödülün Azaltılması

11. Hedefin saklanması (kapalı park alanları, yazı ve işaret olmayan taşıma kamyonları)

12. Hedefin uzaklaştırılması (taşınabilen araç radyoları)

13. Eşyanın işaretlenmesi (araç plakaları, VIN numaraları, seri numaraları)

14. Hırsızlık pazarının kontrolü (pazarcıların lisansa bağlanması, düzenli kontroller)

15. Yarar sağlanmasının önlenmesi (mürekkepleme, çalındığında kullanılamaz hale getirme, sloganların silinmesi)

IV. Teşvik Edici Unsurların Azaltılması

16. Kızgınlık ve gerginliğin azaltılması (yeterince oturacak yer sağlama, kibar yaklaşım, loş ışıklandırma, hafif müzik)

17. Tartışmadan kaçınma (hasım gurupları ayırma, kalabalığın azaltılması, belirlenmiş fiyatlar)

18. Duygusal tepkimenin azaltılması (cinsel şiddet içeren pornografinin sınırlandırılması, ırkçı söylemlerin yasaklanması, uygun davranışların ödüllendirilmesi)

19. Arkadaş baskısının azaltılması (alkol ve uyuşturucu kullanımında arkadaş etkisini azaltıcı önlemler, sorunlu öğrencilerin dağıtılması)

20. Taklitçiliğin önlenmesi (tahrip edilen yerlerin hemen düzeltilmesi, suç detaylarının açıklanmaması)

V. (Bilmeme) Bahanelerin Ortadan Kaldırılması

21. Kuralları oluştur (kiralama sözleşmesi, iş yeri çalışma kuralları, otel kayıtları),

22. Kuralları yayınla (park etmek yasaktır, özel mülkiyet, yaktığın ateşi söndür),

23. Bilinci artır (hız sınırı ilanları, aşmak yasaktır)

24. Kurallara uymayı kolaylaştır (kolay çıkış yolları, kamu tuvaletleri, çöp sepetleri)

25. Alkol ve uyuşturucunun kontrolü (nefes kontrolü, barmenlerin sorumlu tutulması, bazı alanlarda ve kutlamalarda alkol alınmamasının teşvik edilmesi )

Bu beş amaca hizmet eden 25 teknik, kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmak için tasarlanmış olsa da, özel güvenlik yöneticileri tarafından da kullanılabilecek tekniklerdir. Uygulanmakta olan güvenlik sistem ve uygulamaları belirlenmiş olan olası güvenlik olaylarını veya suçları işlemek için gerekli çabayı artırıyorsa, yakalanma veya tanınma riskini artırıyorsa, elde edilecek ödülü azaltıyorsa, teşvik ve bahaneleri azaltıyorsa etkili sistem ve uygulamalardır. Bu amaçlardan hiçbirine hizmet etmiyorsa boşa harcanılan çaba veya paradır. Diğer birçok yöntemin yanı sıra güvenlik uygulamalarını değerlendirmekte kullanılabilecek bu iki yöntem birbirinin alternatifi değil, aksine birbirini tamamlayıcı niteliklere sahiptirler. Her ikisi de aynı anda kullanılabilir.

[1] TWENTY FIVE TECHNIQUES OF SITUATIONAL PREVENTION


Bu makale 928 kez okunmuştur...